Välkommen till Eric Sundwalls Bygg AB, ett företag som erbjuder tjänster inom bygg i Skellefteå. Det kan vara helt olika sorters projekt som vi vanligen utför, vilket betyder att vi utför egentligen det allra mesta. Vårt senaste projekt handlade om att renovera en caféteria i Skellefteå. Caféet är ett av de äldsta i stan, och därför krävdes det noggrann förberedelse och planering för att kunna utföra det projektet. Det var mycket roligt och givande och ägarna till caféet var extremt nöjda med resultatet, och det är det enda vi kan hoppas på.

Har du ett café som behöver renoveras? Eller något annat som kräver en kunnig och erfaren byggfirma? Vi på Eric Sundwalls Bygg finns där för alla våra kunder.